kalendář:
Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu a dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Obec Lesná

2. Důvod a způsob založení

Obec Lesná (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ke dni 1.4.2000 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).

3. Organizační struktura

Starosta, místostarosta, zastupitelstvo obce, kontrolní a finanční výbor.

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obec Lesná
Lesná 54
675 26 Želetava

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obec Lesná
Lesná 54
675 26 Želetava

4.3 Úřední hodiny

Po telefonické domluvě

4.4 Telefonní čísla

+420 728 480 187

4.5. Adresa internetových stránek

www.obec-lesna.com

4.6 Adresa podatelny

Obec Lesná
Lesná 54
675 26 Želetava

4.7 Elektronická adresa podatelny

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

4.8 Datová schránka

wqca8wh

5. Případné platby lze poukázat

1524389349 / 0800

6. IČO

00378020

7. Plátce daně z přidané hodnoty

Není plátce DPH.

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Obec Lesná nedisponuje těmito dokumenty.

8.2 Rozpočet

2021

Rozpočtové opatření č. 1/2021

Schválený rozpočet na rok 2021

Návrh rozpočtu na rok 2021

2020

Rozpočtové opatření č. 8/2020

Rozpočtové opatření č. 7/2020

Rozpočtové opatření č. 6/2020

Rozpočtové opatření č. 5/2020

Rozpočtové opatření č. 4/2020

Závěrečný účet 2019

Návrh Závěrečného účtu 2019

Rozpočtové opatření č. 3/2020

Rozpočtové opatření č. 2/2020

Rozpočtové opatření č. 1/2020

Schválený rozpočet na rok 2020

Návrh rozpočtu na rok 2020

9. Žádosti o informace

Informace lze získat na obecním úřadě:

  • osobně
  • telefonicky
  • písemně: Obec Lesná, Lesná 54, 675 26 Želetava
  • elektronickou podatelnou:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
  • datovou schránkou - ID: wqca8wh

10. Příjem podání a podnětů

Na adrese obecního úřadu a způsoby uvedenými v bodu č. 9.

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

11.2 Vydané právní předpisy

 


12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žádná usnesení nejsou.

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

Obec Lesná nedisponuje vzorem licenční smlouvy.

13.2 Výhradní licence

Obec Lesná nedisponuje výhradními licencemi.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva za rok 2021 o činnosti obce Lesná v oblasti poskytování informací

Výroční zpráva za rok 2020 o činnosti obce Lesná v oblasti poskytování informací

Výroční zpráva za rok 2019 o činnosti obce Lesná v oblasti poskytování informací

 

 

 

 

Aktualizace: 7.1.2021
 

Kontakty

Obec Lesná
Lesná 54
675 26 Želetava

IČ 00378020
Není plátce DPH

Bc. Ivo Jeřábek
starosta
728 480 187
e-mail:
ou.lesna@seznam.cz
podatelna:
podatelna@obec-lesna.com
ID datové schránky:
wqca8wh

Úřední hodiny

Obecní úřad

po-ne kdykoliv po objednání

Knihovna Lesná

15:00 - 16:00

Pošta Želetava

po-pá 8:30 -11:00
12:30 - 16:30

Praktický lékař Želetava

po 10:30 - 13:00
st 7:30 -12:00
7:30 -12:00

Sběrný dvůr Želetava

st 13:00 - 17:00
so 8:00 - 13:00